15 lektioner om selvforbedring du skal lære for at lykkes

At have behov for at vare perfekt er en form for kontrol. Den sarede, kritiske…

At have behov for at vare perfekt er en form for kontrol. Den sarede, kritiske del af os tror, at “Hvis jeg er perfekt (hvad det sa end betyder!), sa vil folk kunne lide mig, elske mig, beundre mig, godkende mig, vare opmarksomme pa mig eller bekrafte mig. Sa vil jeg fole mig vardig. Jeg kan kontrollere, hvordan folk har det med mig, ved at vare perfekt.” Behovet for at kontrollere, hvordan folk har det med os, kommer af, at vi gor andre ansvarlige for at definere vores vardi.

Den falske tro er, at hvis nogen kan lide dig, sa er du vardig, og sa kan du vare lykkelig. Men som Karen sagde, “den efterfolgende lykke varer ca. 2 sekunder, og sa er jeg udmattet.” At forsoge at vare perfekt er udmattende, og de gode folelser er meget kortvarige.

Desuden forer det at skulle vare perfekt for at opna anerkendelse ofte til udsattelse af arbejdet. Frygten for misbilligelse og fiasko, hvis man ikke er perfekt, kan vare sa stor, at den afholder en fra at foretage den handling, man skal foretage sig. At domme sig selv for at fa sig selv til at gore tingene “perfekt” giver ofte bagslag og forer til lammelse i stedet for kreativitet og produktivitet, som det har varet tilfaldet med Karen.

Karen siger, at “der ma vare en anden made!” Der er faktisk en anden made – en meget bedre made(Lær mere om e adultfrinendfinder login).

https://www.youtube.com/watch?v=CYvjC94jDu5

Nar du beslutter dig for at definere dit eget vard i stedet for at overlade dette afgorende ansvar til andre, vil du holde op med at bekymre dig om, hvad andre tanker og foler om dig. Problemet er, at for de fleste af os er det vores foraldre og andre voksne, der har defineret vores vardi, da vi var unge. Selvfolgelig sa vi voksne som havende autoritet til at gore det. Efterhanden som vi blev aldre, gav vi vores javnaldrende autoritet til at definere os. Men pa et tidspunkt ma vi skifte fra at andre har autoritet til at definere vores vardi til at lade vores eget hojere, kloge selv eller vores egen andelige vejledning have autoriteten()(https://www.helpguide.org/articles/relationships-communication/tips-for-finding-lasting-love.htm).

Posts from the same category:

Leave a Reply

Your email address will not be published.